Det grønne skiftet

bookmark

Frokostmøte

mandag 20. oktober 2014, kl. 08:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Global kunnskap

Inngang: Gratis

50 prosent av verdens befolkning bor i byer. Derfor er klimatiltakene i urbane områder viktige for vår felles fremtid. Oslo har vedtatt å redusere klimagassutslippene med 50% i forhold til i 1990, innen 2030. Det er ambisiøst for en by som vokser. Klarer Oslo dette i løpet av de neste 15 årene? Internasjonalt går utviklingen fort og man snakker om det grønne skiftet. Er Oslo i front i denne utviklingen, eller bør kommunen skjerpe ambisjonene?

Program
Oslo – mål og ambisjoner i klimapolitikken. Byråd Guri Melby
Er Oslo ambisiøs nok og er kommunen på rett spor? Fagsjef Christoffer Ringnes Klyve, Framtiden i våre hender
Kommentarer fra representanter fra de ulike partiene – åpen debatt
                   
*

«Urban Water Shuttle».                                                                                                                         
Kan flere mennesker reise klimavenning med båt i tettbygde områder? Prosjektleder Heidi Økland presenterer en utslippsfri «bybane» til sjøs utviklet av næringsklyngen Maritime Cleantech West.

Alle er velkommen.