Det internasjonale konfliktbildet i 2014:

bookmark

Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden?

onsdag 12. november 2014, kl. 08:55

Sal: Wergeland

Arrangør: Den norske Atlanterhavskomité

Inngang: Gratis

Den norske atlanterhavskomité har gleden av å invitere til kurs i internasjonal politikk ved Litteraturhuset onsdag 12. november 2014. Deltakerne vil være lærere fra videregående skole, fra fagmiljøer rundt UiO, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media og Forsvaret. Atlanterhavskomiteen inviterer kursdeltakerne til lunsj. Kurset er gratis.

Påmeldingsfrist: senest fredag 7. november 2014 på e-post aina@dnak.org, telefon 22 40 36 00 eller faks 22 40 36 10. Husk å oppgi navn, ev. tilhørende institusjon og e-postadresse.

Program:
Kl. 08.30-08.55: Ankomst

Kl. 08.55-09.00: Åpning av kurset ved Den norske atlanterhavskomité

Kl. 09.00-10.00 «Fra 1914 til 2014: Det internasjonale konfliktbildet i 2014”
Øyvind Østerud, professor, UiO

Kl. 10.00-10.15: Kaffepause

Kl. 10.15-11.15: «Hvordan påvirker ny teknologi maktbruk og krigføring? Med case-studie om droner»
Oberst Gjert Lage Dyndal, sjef avdeling for militærmakt, Forsvarets stabsskole

Kl. 11.15-12.10: Lunsj

Kl. 12.10-13.10: «Revansjisme anno 2014: Russlands strategi overfor sine nærområder»
Kjell Dragnes, tidl. utenriksredaktør, Aftenposten

Kl. 13.10-13.20: Kaffepause

Kl. 13.20-14.20: «Krim-konflikten: drivkrefter og konsekvenser»
Geir Flikke, førsteamanuensis, UiO

14.20-14.30: Kaffepause

14.30-15.30: «Det europeiske prosjekt 25 år etter murens fall»
Kate Hansen Bundt, generalsekretær, Den norske Atlanterhavskomité

Det blir anledning til å stille spørsmål på slutten av hvert foredrag. Det kan bli endringer i programmet.