Det mytiske nord. Kalevaladiktningen i finsk og norsk kultur

bookmark

Kalevaladagen 28. februar

lørdag 28. februar 2015, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Wergelandakademiet, Finsk-norsk kulturinstitutt og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Inngang: Billett

Kalevala kalles ofte Finlands nasjonalepos og er et av de viktigste finske litterære verkene. ,Kalevaladagen 28. februar er Finlands offisielle kulturdag. Kalevala har vært en viktig inspirasjonskilde i finsk musikk og billedkunst. Gjennom foredrag, musikk og teater vil vi gå inn i dette gamle mytiske og litterære stoffet fra ulike vinkler og dermed markere Finlands kulturdag på vår måte.

Billedkunstner og oversetter Mikael Holmberg vil gi en kort innføring i diktverket.

Folklorist og professor ved Åbo Akademi, Ulrika Wolf-Knuts, snakker om Kalevala og dets betydning for finsk nasjonal identitet.
Kunsthistoriker og direktør i det finske Nasjonalgalleriet, Riita Ojanperä, snakker om Kalevala i finsk billedkunst.
Musiker Sinikka Langeland vil spille Kantele-musikk og fortelle om den skogfinske Kalevalatradisjonen i Norge.

Seminaret er knyttet til utstillingen i Nasjonalgalleriet, ”Det magiske nord. Finsk og norsk billedkunst omkring 1900”
Enkel servering.

Påmelding innen 21.02. til bealind@live.no
Betaling til konto 1201.37.51690

Arrangementet varer til kl. 15.00.