Dialog: Du betyr mer enn du tror

bookmark

Det grønne skiftet

fredag 22. januar 2016, kl. 15:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: cCHALLENGE i samarbeid med Klimafestivalen

Inngang: Billett

Å skape det grønne skiftet handler ikke om å være god eller dårlig.

Det handler om systemer og det handler om deg.

cCHALLENGE eksperimenterer med din makt til å endre, ikke bare deg selv, men også dine omgivelser.

Systemer skapes av mennesker, og det er menneskene selv som kan endre dem. Sykkelveier og kildesortering er eksempler på slike systemer, som påvirker våre handlinger.

Politiker Bård Vegar Solhjell, modell Enok Groven og entreprenør Anne Dubrau har sammen med 17 andre satt av 30 dager til å eksperimentere med endring. Målet er å undersøke hva ”endring” innebærer og hva de selv betyr i det grønne skiftet.

På Litteraturhuset 22. januar kl. 15-16,00 kan du høre dem i dialog med klimaforskeren og cCHANGE-gründer Karen O´Brien. Spørsmålet er hvilken rolle vi som enkeltindivider spiller i å katalysere bærekraftige løsninger til klimaendring.

Dialogen ledes av Mina Saunte i For.andre og arrangeres av cCHANGE Transformation in a Changing Climate, i samarbeid med Klimafestivalen § 112.