Dialogmøte

bookmark

Om religion i det offentlige rom

onsdag 14. mars 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund og Den norske kirke v/ Kirkerådet og Mellomkirkelig råd

Inngang: Gratis

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal komme med forslag til en ny og helhetlig tros- og livssynspolitikk i Norge. I den sammenheng inviterer Den norske kirke og Human-Etisk Forbund til dialogmøte om religionenes plass i det offentlige rom.

Den årelange samtalen om religionenes plass i det offentlige rom er stor og mangefasettert.
Seminaret vil tilnærme seg den større diskusjonen gjennom å ta utgangspunkt i to case:

1) Dommen i «krusifikssaken» i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fra 2011
2) Nasjonale minnemarkeringer i Norge med utgangspunkt i 22.juli-tragedien.

Hva er legitim ivaretaking av historiske tradisjoner og majoritetsoppfatninger fra statens side? Hva er rettslig nødvendig og hva er politisk legitimt minoritetsvern mot majoritetsinteresser? Hvordan inngår tro- og livssyn i norsk identitetspolitikk i dag? Hva er religiøse symboler, hva er nasjonale symboler, og hvordan bør staten forholde seg til disse – så vel i fest/sorg som i hverdager? Hvordan kan mangfoldet best ivaretas i det vi kaller det offentlige rom?

Program:

1. Krusifikssaken i EMD:
-Menneskerettslige forpliktelser vs. nasjonalt politisk handlingsrom
-Majoritetens tros- og livssynsinteresser vs. minoriteters tros- og livssynsinteresser

Innledninger ved Janne Haaland Matlary (prof. UiO, inst. for statsvitenskap) og Andreas Føllesdal (prof. UiO, inst. for menneskerettigheter)

Responser fra Lorentz Stavrum (HEF) og Kristin Gunleiksrud (Dnk) med fokus på spørsmålet:
– Hvordan bør vi håndtere slike spørsmål i norsk sammenheng?

2. Nasjonale minnemarkeringer:
-Når nasjonens samhold er akutt – hva slags lim brukes?
-Inkluderende nasjonale symbol – hva er det?

Innledning ved Cora Alexa Døving (seniorrådgiver HL-senteret)

Responser fra Åse Kleveland (HEF) og Berit Hagen Agøy (Dnk) med fokus på spørsmålet:
– Hvordan bør framtidens markeringer utformes og gjennomføres?

3. Plenumsamtale