Dialogmøte for ungdom

bookmark

Om voldtekt

tirsdag 13. november 2012, kl. 17:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norske Kvinners Sanitetsforening

Inngang: Gratis

Det snakkes høyt og ofte om forebygging av voldtekt blant ungdom i den offentlige debatten. Holdningskampanjer og undervisning i skolen er blant forslagene. Nå er det på tide at ungdommene selv får komme med forslag, fortelle hva de er opptatt av og hva de mener viktig å gjøre for å forhindre voldtekt. Det vil bli filmvisning, debatt og mulighet for å komme med innspill til politikere og fagpersoner. Vi skal møte ungdomspartiene og høre hva de har tenkt å gjøre for å sette voldtekt på dagsorden før valget i 2013 og i tiden framover.

Møteleder: Ida Irene Bergstrøm, journalist i tidsskriftet FETT

Åpning ved N.K.S.
Filmvisning: Er dette en voldtekt?

Fagpanelets innspill
Snakker ungdom om seksuelle krenkelser og voldtekt? Hvilke utfordringer står vi overfor i arbeidet med forebygging blant ungdom?I fagpanelet sitter blant annet,
Kari-Janne Lid, leder for avsnitt for seksualforbrytelser Oslo Politidistrikt
Ingrid Blessom, DIXI Ressurssenter for voldtatte
June Ormstad, bistandsadvokat
Gry Stordahl, Sex & Politikk

Paneldebatt med ungdomspartiene
Neste års stortingsvalg er tema for debatten: Hvordan kan ungdomspartiene sette voldtekt på dagsorden og hvilke tiltak vil de jobbe for å få iverksatt?

Leder av Sosialistisk Ungdom, Andreas Halse
Leder av Oslo Unge Venstre, Martin Bekkelien
Leder av Senterungdommen, Sandra Borch
Leder i Akershus Unge Høyre, Trine-Lise Østlund Blime

Innspill fra salen. Publikum i salen kan stille spørsmål både til ungdomspartiene og til fagpanelet.

Oppsummering og avslutning

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding sendes til lisa.arntzen@sanitetskvinnene.no

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896. Med om lag 50.000 medlemmer er N.K.S. Norges største kvinneorganisasjon. Hovedsatsingsområdet er kvinners helse og livsvilkår. N.K.S. bidrar med rundt 100 millioner kroner årlig til lokale tiltak, og bevilger hvert år cirka 10 millioner kroner til forskning, hovedsakelig innen kvinnehelse. Organisasjonen har over 750 lokalforeninger, og eier om lag 30 helseinstitusjoner.