Dialogmøte: Miljøbevegelsen vs. Oljebransjen

bookmark

Klimafestivalen § 112 16.-24. januar

tirsdag 19. januar 2016, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk klimanettverk

Inngang: Gratis

Kan miljøfolket og oljebransjen enes om noe som helst? Frontene er ofte steile mellom de to leirene. På den ene siden finner vi en iblant moralsk forarget retorikk, på den andre beskyldninger om manglende kontakt med økonomiske realiteter. Mytene om “motstanderlaget” synes å være mange. Men hvor er møtepunktene? Hva kan man enes om som nødvendige tiltak i klimakrisens tid? Hvilke muligheter og begrensninger gir Paris-avtalen? Hva er demoniserende retorikk, og hva er propaganda?

I forbindelse med Klimafestivalen § 112 har vi invitert til et dialogmøte der begge sider vil utfordres til å revurdere fastlåste posisjoner og lære noe nytt. Fomatet blir mer Verdibørsen enn Dagsnytt 18, men vi skal ikke se bort fra at det blir nødvendig med aktiv fredsmekling!

Ordstyrer: Thina Saltvedt

Bekreftede deltakere:
Ingrid Skjoldvær (leder, NU)
Arne Eik, ledende klimarådgiver i Statoil.
Henrik Asheim, tidligere leder i Unge Høyre og påtroppende leder i Høyres “grønt skifte”-utvalg.
Ragnhild Freng Dale, klimaaktivist og Skjervheimprisvinner.

Hele Norges klimafestival!
16.–24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets bredeste markering for klimasaken. I løpet av festivaluken vil det også være et rikholdig festivalprogram på Litteraturhuset. Det blir forfattersamtaler om klima og litteratur, øyeåpnende vitenskapelig formidling, en kveld om kjente norske eventyreres forhold til oljeeventyret, et dialogmøte mellom oljebransjen og miljøbevegelsen, en konferanse om Grunnlovens paragraf 112 som rettslig virkemiddel – og et temamøte om en voksende utfordring: klimafl yktninger. Alt dette innledet med musikk av kjente artister. Gå ikke glipp av et spennende program om de aller mest sentrale spørsmål i vår tid!

Se hele programmet på www.klimafestivalen112.no

#klimafestivalen112 – Facebook Klimafestivalen 112 – @klimafestivalen112