Diktaren og katolisismen

bookmark

Eskil Skjeldal om Jon Fosse: Mysteriet i trua

onsdag 25. mars 2015, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Vennelaget Samlagsrota i samarbeid med St. Olav Forlag

Inngang: Gratis

Teolog og litteraturkritikar Eskil Skjeldal fortel om samtalane med Jon Fosse om hans veg fram til katolisismen.
Forfattar og førstelektor Mette Nergård snakkar om boka Mysteriet i trua, under overskrifta Mysteriet i trua, ei forteljing om skrift og liv.
Jon Fosses biograf og redaktør Cecilie Seiness gir ei innføring i Fosses forfattarskap.
Ola E. Bø les frå Jon Fosses nye bok Levande stein.. Eldre kortare prosa og ei hymne.