Din helse – ditt ansvar?

bookmark

Debattmøte om prioriteringer i helsevesenet

torsdag 19. november 2015, kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arr idéhistorisk tidsskrift i samarbeid med Nasjonalt medisinsk museum

Inngang: Gratis

Helse er politikk, i hvert fall i det moderne velferdssamfunnet. Offentlige tiltak til fremme av folkehelsen har vært velkjent fra innføringen av frokost og tran-drikking i skolen på 1930-tallet til dagens antirøykekampanjer og oppfordring om daglig fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt. Et historisk tilbakeblikk forteller oss imidlertid at offentlige tiltak for folkehelsen i visse situasjoner har gått på bekostning av enkeltindividets ønsker og interesser – for eksempel i bekjempelsen av sykdommer som spedalskhet og tuberkulose.

Idealet i dag går i retning av mer brukermedvirkning og en pasientsentrert helsetjeneste, uttrykt i slagord som «pasienten i sentrum». Samtidig er helsetjenestene en samfunnssektor der det er stort behov for aktiv styring, omfordeling og prioriteringer. Fri tilgang på det enkeltpersoner eller grupper måtte ønske av forebygging, medisinsk testing og behandling vil være en samfunnsøkonomisk umulighet.

Hvem har ansvaret for helsen? Hvilke helseområder skal prioriteres – og nedprioriteres? Hvordan bør forholdet mellom helsepolitikk, økonomi og helsefremmende individualisme være?

Program:
Else-Marie Lingaas, Arr-idéhistorisk tidsskrift, om Helse-nummeret av Arr
Ellen Lange, Nasjonalt medisinsk museum ved Norsk Teknisk Museum, om fotoserien ”Et lite stykke Helse-Norge. Portrett av Helse-Senteret for papirløse migranter.”

Innledning til debatt:
Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.
Ivar Sønbø Kristiansen, professor i helseledelse og helseøkonomi, UiO.
Jan-Ole Hesselberg, tv-psykolog og formidler, om valgfrihetens paradoks.