Diskriminering innen rus og psykiatri? 2Foto: Geir Rognlien Elgvin/LDO

bookmark

mandag 14. september 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 5. desember 2020 close