Dyreetikkonferansen 2015

bookmark

Mor og barn i dyreriket

fredag 4. desember 2015, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Rådet for dyreetikk, Minding Animals Norge, NMBU og SUM (UiO)

Inngang: Gratis

På årets dyreetikkonferanse ønsker vi debatt om hvordan det bør tas hensyn til båndet mellom mor og barn – fra ku og kalv til gaupe, jerv og elg – i vårt husdyrhold og under jakt.

Program
09.30–09.35 Åpning

09.35–09.50 Innledning ved Morten Tønnessen (Minding Animals Norge; UiS)

09.50–10.20 Bjarne Braastad (professor i etologi, NMBU): Forholdet mellom mor og avkom hos pattedyr og fugler

10.20–10.50 Guri Larsen (professor emerita i kriminologi, UiO): Er økonomiske interesser overordnet bindinger mellom barn og mor? En fortelling fra fjøset om tvangsseparasjon av kalv og morku

10.50–11.00 Pause

11.00–11.45 Espen Gamlund (førsteamanuensis i filosofi, UiB): Hvilken verdi har dyrenes liv, for dem og for oss?

11.45–12.45 Lunsj (gratis)

12.45–13.45 Panel I: Einar Frogner (styremedlem Bondelaget), Torunn Knævelsrud (seksjonssjef dyrevelferd Mattilsynet), Bjarne Braastad (Norsk huskattforening), Maria Almli (styremedlem Norges Jeger- og Fiskerforbund)

13.45–14.00 Pause

14.00–15.00 Panel II: Live Kleveland (Dyrevernalliansen), Siri Martinsen (NOAH), Cecilie Mejdell (forsker ved Veterinærinstituttet), Torunn Knævelsrud (seksjonssjef dyrevelferd, Mattilsynet)

15.00 Avslutning