Ekstremisme fra høyre

bookmark

Lisa Bjurwald om Europas nye skam

lørdag 26. november 2011, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I hvor stor grad kan man fortsette å betrakte ytterliggående høyrekrefter som et randsonefenomen, og stemmer det at rasismen og fremmedfiendtligheten vokser i Europa? Den svenske journalisten og forfatteren Lisa Bjurwald har brukt mange år på å undersøke
og avdekke aktiviteten i ytterliggående høyrepartier i Europa og har prøvd å finne svarene på akkurat disse spørsmålene. Nå kommer hennes bok Europas skam – rasister på frammarsj ut på norsk, og i denne lørdagens foredrag forteller hun om sine møter med
fremmedfiendtlige partier over hele kontinentet. Lisa Bjurwald er andremann ut i Litteraturhusets foredragsserie dette kvartalet, der tre svenske forfattere og debattanter er invitert til å presentere sine tanker i kjølvannet av terrorhandlingene 22. juli.