Enneagrammets tre sentre: Hjertesentret

bookmark

Seminar med fokus på ‘Emosjonell intelligens’ og Enneagramtype 2, 3 og 4

torsdag 19. mars 2015, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Enneagramakademiet 9TYPER

Inngang: Billett

Denne er den tredje av tre temakvelder om Enneagrammets tre sentre. Disse kvelder er for alle som kunne tenke seg å bli bedre kjent med Enneagrammet og de 9 Enneagramtypene, typenes sterke sider og de utfordringer hver type har.

Med utgangspunkt i inndelingen i 3 sentre og 3 intelligenser tar vi denne gangen for oss Hjertesentret og Emosjonell intelligens. Vi fokuserer på de tre typene som har sitt utgangspunkt i dette senter, og ser på hvordan typene anvender den primære intelligensen. Du vil dessuten forstå mer om hvordan du selv – uansett type – bruker den emosjonelle intelligensen.

På kvelden vil du lære (mer) om:
– Type 2, 3 og 4
– Hjertesentret og hva som er fellestrekk for type 2, 3 og 4
– Den emosjonelle intelligensen og hvordan hvert menneske – uansett type – kan bli enda bedre til å anvende denne.
Det vil være små øvelser for alle med det formål å forstå mer om den emosjonelle intellligensen.