Enslige forsørgere

bookmark

Arbeidslinja den rette?

mandag 19. januar 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Kvinnesaksforening og Oslo Kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

Inntektsveksten har vært lavere for enslige forsørgere enn for andre typer husholdninger. Stønadene har gått ned, særlig bostøtten. Reglene for overgangsstønad er under angrep. Hvorfor er det så viktig å få enslige forsørgere i lønnet arbeid, mens mødre med ektefeller skal kunne velge fritt?