EØS og folkestyret

bookmark

Kompromiss eller katastrofe

tirsdag 18. januar 2011, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Europautredningen

Inngang: Gratis

Den tyngste kritikken mot EØS-avtalen er at den har et «demokratisk underskudd», fordi den betyr at Norge lar seg styre av en organisasjon (EU) der vi ikke er medlem og ikke har stemmerett. Hva er de politiske konsekvensene av avtalene med EU? Innledere: Erik Oddvar Eriksen, Øyvind Østerud og Janne Haaland Matlary. Kommentarer fra Hallvard Bakke og Kristin Clemet.