Er friluftslivet truet?

bookmark

Hva vet vi, hva vil vi? Debattmøte

onsdag 12. oktober 2016, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Inngang: Gratis

Natur og friluftsliv er en viktig kilde til helse og livskvalitet, men sager vi over den greina vi sitter på? I høst skal Stortinget diskutere Regjeringens friluftsmelding og der framheves nettopp helse og livskvalitet som førende for politikken. Men truslene er mange: reduksjon i arealer, moderne skogbruk, motorisert ferdsel, vindmøller og økt hogst til biobrensel, reiselivsnæringens bruk av naturen til kommersielle formål m.v.

Vi inviterer til debatt med innledninger fra daglig leder av DNT Oslo og omegn Henning Hoff Wikborg, førsteamanuensis Bjørn Tordsson fra Høgskolen i Telemark og seniorforsker Odd Inge Vistad fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).