Er Norge Europa?

bookmark

Om Europa i norsk identitet

tirsdag 1. februar 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Europautredningen

Inngang: Gratis

Norsk identitet og selvforståelse har vært et sentralt tema i kulturdebatt de senere år. Ser vi oss selv som europeere? Har norsk identitet i det hele tatt en europeisk dimensjon? Og hvordan påvirkes identiteten av den stadig tettere tilknytningen til andre europeiske land?

Innledere: Thomas Hylland Eriksen, Iver Neumann og Nils Rune Langeland.