Er sanksjoner mot Israel veien til fred?

bookmark

Debatt

mandag 14. juni 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norges Fredslag

Inngang: Gratis

Møt ikke-voldsforkjemperen Sami Awad m. fl til debatt.

Kan sanksjoner mot Israel fremme fredsprosessen i Midtøsten? Fredsforhandlingene i Midtøsten står stille samtidig som Israel stadig utfordrer internasjonal lovgivning. Er sanksjoner mot Israel veien å gå for å oppnå fred i Midtøsten? Særlig det siste halvårets diskusjoner i Norge om akademisk eller geistlig boikott av Israel har reist interessante problemstillinger på mange ulike nivå.

Norges Fredslag ønsker derfor å invitere til debatt mellom ulike aktører med spørsmål om sanksjoner mot Israel vil sette fredsprosessen i fare, eller har det potensiale til å oppnå liknede suksess som i Sør-Afrika?

Debattanter:
Sami Awad Direktør i Holy Land Trust i Betlehem, ikkevolds-forkjemper
Mark Taylor Viseadministrerende direktør i FAFO
Margrete Slettebø Leder av Fellesutvalget for Palestina
Jens Olav Mæland, pensjonert sogneprest og utgiver av boka Glemt av sine egne, som handler om palestinernes situasjon
m.fl.

Møteleder: Trond K. Botnen, Norges Fredslag. 

Møtet vil foregå på engelsk.

Velkommen!