Erfaringsseminar

bookmark

Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

onsdag 27. april 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo kommune

Inngang: Gratis

Velkommen til erfaringsseminar om Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser  i Oslo kommune. Prosjektet startet i 2014. Vi belyser hvordan situasjonen er for funksjonshemmede i arbeidslivet.

Arrangementet er gratis. Påmelding her
«Førstemann til mølla»-prinsipp

09.00 Velkommen
Åpning Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.
«Fremtidens arbeidsmarked – er det plass for alle?» Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap.
«Erfaringer fra to traineer» Marit Reitan Bø, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune. Hun forteller om sine erfaringer og hvilke utfordringer hun har møtt som følge av en kronisk øyesykdom. Kjetil Gaarder, kontormedarbeider i Gravferdsetaten som er i jobb igjen etter å ha hatt hjerneslag og vært mange år utenfor arbeidslivet.
«Hvorfor mentorordning? Erfaringene etter ett år med opplæring og veiledning av mentorer og traineer» Aud Fadnes, seniorkonsulent i Utviklings- og kompetanseetaten, ansvarlig for opplæring og veiledning av mentorer.

Pause
Kulturelt innslag Trio Lova synger a capella
«Hvordan har mennesker med funksjonsnedsettelser det i arbeidsmarkedet i dag?» Eli Knøsen, forfatter og seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Status traineeordningen Siri Koch-Larsen, prosjektleder
11.30 Avslutning

Lokalet er tilgjengelig for bevegelseshemmede, det er teleslynge i rommet,  og det kommer tegnspråktolk.  Det vil bli servert kaffe, te og enkel mat fra klokken 08.45.

Spørsmål? Kontakt Siri Koch-Larsen på 410 41 310 eller siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no