Eritrea

bookmark

Hvordan få til positive endringer?

tirsdag 8. april 2014, kl. 12:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Kirkens Nødhjelp og International Law and Policy Institute

Inngang: Gratis

Kirkens Nødhjelp og International Law and Policy Institute har i lengre tid ønsket å legge til rette for et åpent møte om Eritrea. Etter hvert har også andre organisasjoner meldt interesse for et bredere samarbeid om å sette fokus på landet. Foreløpig gjelder dette Norsk Folkehjelp, Stefanusalliansen og Raftostiftelsen, men flere kan komme til å slutte seg til.

Svært alvorlige menneskerettighetsbrudd, ytterligere forverring av den humanitære situasjonen og masseflukt fra landet gjør at et fokus på Eritrea er blitt stadig mer aktuelt. Samtidig er det tegn til bevegelse inne i landet i retning av et tydeligere uttrykt ønske om å endre landets styresett. Den eritreiske diasporaen blir stadig mer konstruktiv i sine forsøk på å bidra til positiv endring i landet. Det internasjonale samfunnet følger situasjonen tett – og norske politikere viser også tegn til økende interesse for å påvirke situasjonen inne i landet.

Målsetting:
Å vekke engasjement for og håp om at Eritrea som vant sin militære frihet fra en ytre makt – Etiopia – i 1991, vil vinne en virkelig frihet fra indre undertrykkelse – dagens makthavere.

Møtet vil foregå på engelsk.
Påmelding til ILPI v/ Celine Scheel: chs@ilpi.org

Inviterte:
• Norske politikere
• Norske myndigheter
• Offentlige og private institusjoner ansvarlige for asylsøkere og innvandrere
• Norsk publikum generelt
• Eritreisk diaspora
• Norske og internasjonale organisasjoner med engasjement for Eritrea

Program:
12:30: Velkommen og presentasjon av programmet
12:45: ‘Trailer’ fra filmen Human trafficking in the Sinai
13:00: Ekspertpanel med følgende tema:
Meron Estefanos: Flyktningsituasjonen, med utgangspunkt i rapport og film om flyktninger som blir offer for menneskehandel
Daniel R. Mekonnen: Menneskerettighetsbrudd i Eritrea i et bredere analytisk perspektiv
Mohammed Kheir:“The other side of the story”.Situasjonen i Eritrea sett fra muslimers og minoriteters perspektiv
Selam Kidane: ”Freedom Friday” og andre aktiviteter som settes i gang inne i landet med assistanse fra medlemmer av diasporaen

13:50: Plenumssamtale og spørsmål fra salen
14:30: Pause
14:45: Oppsummering og introduksjon av politikerpanel
14:50: ’Hva gjør vi med Eritrea?’
Panel bestående av norske politikere i posisjon og opposisjon
15:40: Oppsummering
15:45: Slutt