Et åpnere samfunn?

bookmark

Faglig seminar om offentlighet og innsyn

fredag 6. september 2013, kl. 13:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk Redaktørforening

Inngang: Gratis

I forbindelse med at Nils E. Øy,  etter 17 år som NRs generalsekretær, inviterer vi til åpent, faglig seminar om  offentlighet og innsyn på Litteraturhuset.

Foredragsholdere:
• Åpenhet i et nordisk perspektiv
Oluf Jørgensen, Danmarks medie- og journalisthøyskole

• Åpenhet i forvaltningen – rom for forbedring?
Professor emeritus Erik Boe, Universitet i Oslo

• Mot en åpnere rettspleie?
Advokat Jon Wessel-Aas, adv.firmaet Bing & Hodneland

• Avslutningsord, Nils E. Øy

Arrangementet varer til kl. 15.00.