«Ethnic Groups and Boundaries» – 50 år etter

bookmark

søndag 5. mai 2019, kl. 15:00 til kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Sosialantropologisk Institutt, UiO

Inngang: Gratis

Det er femti år siden utgivelsen av den banebrytende antologien Ethnic Groups and Boundaries, redigert av Fredrik Barth. Denne boken forandret tenkningen om etnisitet, og er fremdeles relevant. I år har Thomas Hylland Eriksen og Marek Jakoubek utgitt Ethnic Groups and Boundaries Today, som tar opp tråden fra Barths bok og undersøker om den fremdeles er relevant. Redaktørene presenterer boken og diskuterer temaet med publikum.

Arrangementet vil være på engelsk.