Ett år i fangenskap: Ikke glem skolejentene fra Chibok – #BringBackOurGirls

bookmark

Lunsjseminar med paneldebatt

tirsdag 14. april 2015, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norske PEN og Plan Norge

Inngang: Gratis

14. april 2014 ble 276 skolejenter i Chibok i Nord-Nigeria kidnappet av terrororganisasjonen Boko Haram. Fortsatt er rundt 200 av dem i fangenskap. Familiene til skolejentene fra Chibok holder hyppige appeller om at jentene ikke må bli glemt. Ettårsdagen for kidnappingen er en anledning for hele verden til ikke å glemme. #BringBackOurGirls. Velkommen til paneldebatt.

Deltakere:
Gina Lende, religionshistoriker
Gina Ihasee, initiativtaker til #BringBackOurGirls-demonstrasjonen 2014
Stig Jarle Hansen, terrorforsker
Kjell Erik Øie, generalsekretær Plan Norge

Boko Haram ble grunnlagt i 2002 av en gruppe islamske ledere i Borno, en av Nigerias fattigste delstater. Den gang var det en protestorganisasjon som tok navnet Boko Haram –et navn som betyr «vestlig utdanning er synd» – for å signalisere at de var misfornøyd med skolene i Nord-Nigeria.

Boko Haram ønsket å opprette et kalifat med sharialover i Nigeria, og drømmen deres var å vende tilbake til tiden før vestlig innflytelse i landet. Rundt 2007 ble organisasjonen voldelig gjennom angrep på politistasjoner, men Boko Haram for alvor internasjonalt kjent gjennom kidnappingen av skolejentene i Chibok i 2014.

Organisasjonen har gått fra å være en fundamentalistisk islamsk gruppe, til å bli en voldelig ekstremistgruppe med terror som våpen. I dag skaper de frykt gjennom massakre av landsbyer, kidnapping av barn og ved å benytte barn som selvmordsbombere.

Boko Haram sprer i dag frykt utover Nord-Nigeria og herjer både i Kamerun, Tsjad og Niger. 1,5 million mennesker har flyktet på grunn av Boko Haram. African Union ønsker et militært samarbeid for å knuse organisasjonen som sees på som en regional trussel, ikke minst fordi nasjonale myndigheter har stått maktesløse i flere år. I mars 2015 fikk Boko Haram aksept for å bli en del av IS.

Familiene til skolejentene fra Chibok holder hyppige appeller om at jentene ikke må bli glemt. Ettårsdagen for kidnappingen er en anledning for hele verden til ikke å glemme. #BringBackOurGirls

Tema i innlegg og debatt:
• Hvorfor kidnappet Boko Haram skolejentene i Chibok?
• Hva kjemper Boko Haram for?
• I hvilket politisk og sosiologisk klima har Boko Haram fått næring?
• Hvordan ser nigerianere på Boko Haram?
• Hva er spesielt med Boko Haram vs andre terrororganisasjoner?
• Hvordan finansieres de?
• Hvordan kunne Boko Haram bli så mektig?
• Hvordan påvirkes sivilsamfunnet av Boko Harams herjinger?
• Hvordan kan barn (og spesielt jenter iom ekstra utsatt) sikres beskyttelse og rettigheter når en står ovenfor organisasjoner som Boko Haram?
• Hva betydde #BringBackOurGirls for kampen mot Boko Harams herjinger?
• Hvordan kan terrororganisasjonen bekjempes?
• Hvordan påvirker terror utvikling og bistandsarbeid?
• Kan utviklingsorganisasjoner bidra positivt for å minske terror?
• Er de en internasjonal trussel?
• Hvilke scenarioer kan vi se for oss fremover med tanke på samarbeid med IS og kalifat-ideologi?
• Hva blir avgjørende i tiden framover?

Gratis inngang, sandwich og kaffe.