«Etter selvmordet – veien videre» Av Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud

bookmark

Lanseringsseminar

torsdag 11. februar 2010, kl. 10:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Abstrakt forlag, Nasjonalt folkehelseinstitutt og LEVE

Inngang: Gratis

Kari Dyregrov Hva slags traume er selvmord?

Gudrun Diserud Suicidale prosesser – kan vi forklare et selvmord?

Magne Raundalen Vi må snakke med barn om selvmord?

Merete Morken Andersen leser fra sin bok Et hav av tid.

Seminaret arrangeres av Abstrakt forlag AS, i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Utgivelsen er støttet av Fritt Ord og Stiftelsen Helse & Rehabilitering