EU og grunnlovene

bookmark

Tas dagens utfordringer på alvor?

tirsdag 4. november 2014, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Dagens sammenveving mellom europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Novembergrunnloven av 1814 forankret Unionen med Sverige. Sveriges Karl Johan ønsket å gjøre 4. november til norsk nasjonaldag og hadde som mål å skape en enhetlig union. Selv i dette lys synes det klart at dagens sammenveving mellom europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke. I dag griper internasjonale forhold og rammebetingelser mye mer direkte inn i de nordiske landenes indre forhold enn hva tilfellet var for 200 år siden. Landene er også tettere integrert nå enn de var da.

Den europeiske integrasjonsprosessen har konsekvenser for de fleste aspekter ved norsk styresett og samfunnsliv, selv om Norge ikke er EU-medlem. Hvordan forholder norske lovgivere seg til dette komplekse landskapet? Hvilken rolle og funksjon kan nasjonale grunnlover ha når vi med EU også har et overnasjonalt nivå av lovverk å forholde oss til? Hvordan står det til i våre naboland og EU-medlemmer Sverige og Danmark?

ARENA inviterer til politisk debatt på Litteraturhuset der vi utfordrer parlamentarikere fra Sverige, Danmark og Norge: Tas dagens grunnlovskontekst og utfordringer alvorlig nok?

Program og paneldeltakere her