Euroens fremtid – Hva betyr det for Norge?

bookmark

Debattmøte

tirsdag 8. juni 2010, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Europabevegelsen

Inngang: Gratis

• Trues euroens eksistens av gjeldsbyrde og usunne statsfinanser?
• Er eurokrisen bevis på at uensartede økonomier ikke bør ha felles valuta og rente?
• Eller er krisehåndteringen tvert i mot bevis på solidarisk stabilisering som kommer alle til nytte? 

I 2009 søkte Island EU-medlemskap for å bli del av en stabil valuta. Sverige og Danmark skulle etter planen hatt en ny runde på euro-medlemskap i år. Et år senere stilles for første gang spørsmålet om euroen vil overleve som felles europeisk mynt. Støtten for norsk EU-medlemskap faller.

Hovedinnledning ved Santiago Salas, Spanias ambassadør til Norge: "Perspektiv fra det Spanske formannskapet i EU".

I et forsøk på å gi et balansert bilde av hva som skjer i EU, inviterer Europabevegelsen et knippe eksperter til en kunnskapsbyggende samtale:

Steinar Holden, professor og leder av Økonomisk institutt UiO
Espen Søilen, direktør internasjonalisering og samfunnsøkonomi NHO
Sofie Mathiassen, politisk redaktør i DN
Eystein Gjelsvik, utredningsleder LO

Spørsmål fra salen

Møteleder: Anders Nordeng, Europabevegelsen

Møtet er åpent. Av praktiske årsaker ber vi deg melde deg på her: http://euroensfremtid.eventbrite.com