Europas tre kriser:

bookmark

migrasjon, integrering og fremmedgjøring

mandag 30. mai 2016, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Inngang: Gratis

Forfatter og journalist Kenan Malik (UK/India) gjester 20-årsjubileet for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai kl. 09.00-14.30, Wergeland

Hvordan kan vi håndtere mangfoldsutfordringene i dagens Europa? Hvordan kan utdanning bidra til fredelig sameksistens på tvers av tro og livssyn? Hva har vi lært om religionenes og livssynenes betydning de siste 20 årene?

Den indisk-engelske forfatteren og journalisten Kenan Malik gjester 20-årsjubileet for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). I tillegg bidrar en rekke norske fagpersoner og politikere.

Konferansen er åpen for alle og krever ikke påmelding. Det blir servert lunsj.

Se program på STLs nettsider eller på Facebook.