EUs nabolandspolitikk

bookmark

Hvor går vel Europas grenser?

tirsdag 25. februar 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Europabevegelsen og Europeisk Ungdom

Inngang: Gratis

Europacafé er en arena for kritisk refleksjon og åpen debatt om europeiske spørsmål. Europacafé er et samarbeid mellom Europabevegelsen og Europeisk Ungdom og arrangeres siste tirsdag hver måned på Litteraturhuset i Oslo.