Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

bookmark

Lanseringsseminar

torsdag 16. januar 2014, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitets- og høgskolerådet

Inngang: Gratis

Universitets- og høgskolerådet inviterer til lanseringsseminar den 16. januar kl. 09.30-12.30 på Litteraturhuset i Oslo.

Program
09.30 – 10.00: Kaffe + croissant
10.00 – 10.15: Velkommen ved Ole Petter Ottersen, styreleder UHR
10.15 – 11.00: Presentasjon av rapport fra Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), Aarhus Universitet v/ Carter Walter Bloch, Vicecenterleder og Kaare Aagaard, postdoc
11.00 – 11.15: Overrekkelse av rapport til og kommentar fra Bjørn Haugstad, statssekretær Kunnskapsdepartementet (KD)
11.15 – 12.30: Debatt om funn i evalueringen og veien videre.
Bjørn Haugstad, statssekretær, KD
Kaare Aagaard, postdoc, CFA
Camilla Serck-Hanssen, Professor, Det humanistiske fakultet, UiO, medlem i referansegruppen til evaluering av publiseringsindikatoren
Nils Erik Gilhus, instituttleder Klinisk institutt, UiB; leder av nasjonalt publiseringsutvalg
Sveinung Skule, NIFU, nestleder FFA
Møte- og debattleder: Aslak Bonde
12.30: Slutt