Evnen til å ha språk

bookmark

Et samlende biologisk og lingvistisk perspektiv

lørdag 5. april 2014, kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Det Norske Videnskaps-Akademi

Inngang: Gratis

Akademiet startet den faste årlige vitenskapsdagen i 2012 for å skape debatt i det offentlige rom innen historiske, filosofiske, naturvitenskapelige og matematiske fagdisipliner. I år inviterer vi igjen til Litteraturhuset, da med foredrag og debatt rundt temaet språk og språkets evolusjon.

I dagens forskning ser vi ofte at naturvitenskapelige og humanistiske fag møter hverandre. Professor Tecumseh Fitch, evolusjonsbiolog ved Universitetet i Wien, vil holde foredraget Language Evolution: the Comparative Approach and Darwin’s Contribution. Fitch tar en komparativ tilnærming til hvorvidt språket vårt har felles komponenter med dyrenes.

Førsteamanuensis og lingvist Terje Lohndal, NTNU, holder foredraget How words are put together. Her tar Lohndal for seg spørsmål som hva språk er, hvorfor språk og kommunikasjon ikke er to sider av samme sak og at evnen og bruk av evnen er to forskjellige ting. Foredragene vil bli etterfulgt av paneldebatt der vi åpner for spørsmål og kommentarer fra salen.
 
Program:
1100 – 1110 Åpning ved Nils Chr. Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps- Akademi
1110 – 1155 Language Evolution – the Comparative Approach and Darwin’s Contribution, Tecumseh Fitch, professor i kognitiv biologi, Universitetet i Wien
1155 – 1240 How words are put together, Terje Lohndal, førsteamanuensis, institutt for språk og litteratur, NTNU
1240 – 1300 Pause
1300 – 1400 Paneldebatt med spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer: Nils Chr Stenseth