Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen

bookmark

Lansering

torsdag 26. februar 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Verbum forlag

Inngang: Gratis

I Verbums nye bibel er 3000 vers som handler om fattigdom og rettferdighet merket med gul farge. Her er også 25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter for ulike kirkesamfunn og organisasjoner og av samfunnsdebattanter. Klimarettferdighet, rettferdig handel og forholdet til fattige tilreisende er noen av de temaene som løftes fram.

Bibelen – et kampskrift mot fattigdom og urettferdighet? Kampen mot fattigdom og urettferdighet er like viktig i dag som da Bibelen ble skrevet. Tekster i Bibelen utfordrer oss til refleksjon og til handling – lokalt og globalt.

Program:
Presentasjon ved forlagssjef Anne Veiteberg og teolog Stine Kiil Saga
Hilsener ved biskop i Den katolske kirke, Bernt Eidsvig, preses i Den norske kirke, Helga H. Byfuglien og gen.sekr. i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal
Musikk ved Solfrid Molland og Ion Rasturnel
Ole Martin Holte, Flyktninghjelpen, leser sin tekstrefleksjon
Appell ved Paul Mbole, rådgiver for Kirkens Nødhjelp i Kenya og Somalia

Panelsamtale:
Knut Tveitereid, teolog, Norsk Lærerakademi
Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender
Ann-Magritt Austenå, gen.sekr. i NOAS
Sunniva Gylver leder samtalen

Velkommen!