Festung Europa?

bookmark

EUs migrasjonspolitikk etter Lampedusa

tirsdag 28. januar 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Europabevegelsen og Europeisk Ungdom

Inngang: Gratis

Kveldens møte tar for seg utfordringer og muligheter i EUs asyl- og innvandringspolitikk. Debatten vil handle om de 28 medlemslandenes og EUs politikk som sådan, men også om hva Lampedusa-tragedien, der 274 båtflyktninger døde på vei til Europa sist høst, fører til. Flyktningstrømmen utfordrer europeernes syn på solidaritet og ansvar og er et av de viktigste politiske debatt-temaene i EU i dag.

I panelet og til debatt stiller:
· Ambassadør Giorgio Novello, Den italienske ambassaden
· Rune Berglund Steen, leder av Antirasistisk Senter
· Pål Nesse, Flyktninghjelpen
· Trygve Nordby, tidligere direktør i UDI og generalsekretær i Røde Kors

Kveldens ordstyrer er Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet. Møtet vil foregå på engelsk.

Møtet vil selvfølgelig streames. Og streamen kan du se HER

Europacafe er et samarbeidsprosjekt mellom Europeisk Ungdom og Europabevegelsen og fungerer som en debattarena for åpen og kritisk refleksjon om utviklingen i Europa og Norges forhold til EU.