Film og diskusjon: The Flaw

bookmark

Fortsatt økonomisk krise og betydningen for Norge

tirsdag 30. august 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: FN-sambandet og Oslo dokumentarkino

Inngang: Billett

Billettsalget starter kl. 18.30.

Halvor Mehlum, Kristen Nordhaug, Helene Bank og Ole Røgeberg innleder til filmen.

Den økonomiske krisen fortsetter. Denne filmen forsøker å se hva som bragte USA fram til krisen som slo ut i 2008. Sammenliknet med Inside Job som vi viste i mars iår, ser The Flaw mer på systemiske feil i den økonomiske modellen som dominerer verden. Filmen ser på sammenhenger mellom krisen i lånemarkedet, økningen i inntekstforskjeller i USA, en lånebasert økonomi og den internasjonale finanskrisen. I introduksjonen vil vi forsøke å gi en oppdatering på krisen og si noe om hvilken betydning den kan få for Norge.

– Halvor Mehlum vil snakke om status for USA idag.
– Kristen Nordhaug vil prøve å gi en innsikt i sammenhengene mellom privat gjeldskrise, statsgjeldskrise og finanskrise.
– Helene Bank vil snakke om betydningen for Norge av en forlenget økonomisk krise
– Ole Røgeberg vil diskutere om det er en boligboble i Oslo.

Halvor Mehlum er professor ved Økonomisk Institutt, UiO
Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier ved HiO
Helene Bank er spesialrådgiver i Alliansen For velferdsstaten.
Ole Røgeberg er seniorforsker ved Frischsenteret
Ordstyrer: Stian Bragtvedt (FN-sambandet).

Mer informasjon og trailer av filmen på:

http://dokumentarkino.no/andre/2011/theflaw_web.html