Filmstøtten i gode hender?

bookmark

Inspirasjon, nytenkning og debatt

fredag 4. november 2011, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norske filmregissører

Inngang: Billett

NFR arrangerer et to dagers symposium på Litteraturens hus der vi går det generøse norske filmstøttesystemet i sømmene sett fra regi og andre opphavsrettslige aktørers ståsted og behov.
Norsk Film lykkes i øyeblikket på mange områder og oppfyller til dels de politiske målsetningene – men fortsatt har vi ikke nådd målet om kunstnerisk kvalitet, nyskaping og mangfold. Symposiet, som er åpent for både publikum og bransje, ønsker å inspirere til nytenking og debatt.

Åpningsord ved NFRs forbundsleder Lars Berg

THOMAS MAI. Mannen bak ”creating a movement”. Belyser og inspirerer til at det finnes mange og spennende veier og gå i et så generøst filmstøttesystem som vårt.
 

Reservasjon: nfr@filmdir.no.