Filosoferingens dag 2014

bookmark

En dag viet lysten til å filosofere

lørdag 8. november 2014, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Selskap for Filosofisk Praksis

Inngang: Gratis

På Filosoferingens dag 2014 kan du oppleve tankeeggende foredrag, møte andre engasjerte medfilosoferende – og selv delta i filosofiske dialoger ledet av sertifiserte filosofiske praktikere. En filosofisk praktiker er en universitetsutdannet filosof som praktiserer filosofi i form av inkluderende og undrende samtaler, for livets skyld.

I anledning Grunnlovsjubileet er årets tema: «Demokrati og filosofi»

Program
12.00 – 12.30: Åpning v/NSFP
12.30 – 14.00: Presentasjon og gruppedialog
14.30 – 16.00: Presentasjon og gruppedialog
16.30 – 18.00: Presentasjon og gruppedialog
18.00 – 19.00: Oppsummering

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Les mer her