Finanskrise og menneskerettigheter

bookmark

Europacafé

tirsdag 29. januar 2013, kl. 20:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Europabevegelsen og Europeisk Ungdom

Inngang: Gratis

Påvirker finanskrisen de grunnleggende menneskerettighetene i Europa?Sivile, politiske og sosiale rettigheter er dypt forankret i Vest-Europa. EU, Europarådet og andre arbeider for å sikre dem også i Øst-Europa, både innenfor og utenfor EU. Samtidig ser vi at Ungarn nylig har vedtatt en kontroversiell ny medialov, som mange mener innskrenker pressefriheten. I Hellas, Italia og flere andre land ser vi tilløp til til økende ”etnisiering” av politikken i flere europeiske land, særlig som motstand mot Rom-folket og innvandrere. I hvilken grad har denne utviklingen utspring i den økonomiske krisen, i hvilken grad er det gamle fordommer som kommer til overflaten? Blir grunnleggende rettigheter skjøvet lenger ned på agendaen som følge av krisen?

Innledere:
Gunnar Ekeløve-Slydal – Assisterende generalsekretær Den norske Helsingforskomite, ekspert på autoritære tendenser i Sentral-Europa.
Karin Woldseth – Stortingsrepresentant (Frp) og medleder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling. Arbeider spesielt med menneskerettighetssituasjonen på Balkan og i Kaukasus.
Ordstyrere: Ane Tusvik Bonde (Menneskerettighetshuset) og Anders Nordeng (Europabevegelsen)