Flere valg – større frihet?

bookmark

Samtale om autonomi og valgfrihet

torsdag 15. oktober 2015, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Menneskeverd

Inngang: Gratis

Frihet er et gode. Samtidig spør vi, med informert samtykke i helsetjenesten, fosterdiagnostikk og dødshjelp som eksempler: Når leder økt selvbestemmelse til økt frihet? Og når leder valgene til ufrihet og tvang? Innledere: Sveinung Rotevatn, Sølvi Marie Risøy og Pål Gulbrandsen.