Flow i hverdagen

bookmark

Boklansering

fredag 25. mai 2012, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Fagbokforlaget

Inngang: Gratis

Fagbokforlaget er et landsdekkende, uavhengig forlag for læremidler og faglitteratur for hele utdanningsløpet. En viktig bok på forlagets vårliste er: Flow i hverdagen – navigasjon mellom stress, kaos og kjedsomhet. Av Frans Andersen og Nina Hanssen

Hva vil det si å være i flow, og hvordan kan vi finne vår flowsone?

Med utgangpunkt i Mihaly Csikszentmihalyis flowteori gir forfatterne en innføring i flow og forklarer hvordan vi kan bruke flow som et bevisst redskap for å navigere bedre i en stresset hverdag. Flow er en retning innenfor positiv psykologi som tar utgangspunkt i det som gjør at vi fungerer godt og kan utvikle vårt potensiale.

Flow kan oppleves på forskjellige måter og beskrives gjerne som magiske øyeblikk. Det kan oppstå i møte med andre mennesker, på idrettsbanen, i jobbsammenheng eller gjennom kulturelle opplevelser.

I denne boken møter vi mennesker som forteller om sitt forhold til flow. Forfatterne har intervjuet fotballtrener Nils Arne Eggen, forfatter Hans Olav Lahlum og multikunstner Pia Myrvold og fått dem til å fortelle hvordan de bruker flow bevisst i hverdagen. Boken inneholder også intervjuer med Mihaly Csikszentmihalyi, Antonella Delle Fave og Martin Seligman om deres flowforskning.

PROGRAM

Møteleder: Tron Bamrud

Forlagsredakstør :Mette M. Aanes Kort introduksjon av boka

Forfatter Frans Ørsted: Presentasjon av de Flow-teorien

Kort flow-øvelse

Forfatter Nina Hanssen: Presentasjon av intervjukapitlene

Kort flow-øvelse

Forfatterne introduserer flow i musikk

Trubadur Trond Esben Robertsen fremfører" Akkurat nå"

Sang ved Svein Hanssen akkompagnement på piano

En smak av flow

Mingling fram til ca 16.