FLYTTET: Pårørende – sannhetsvitner til den økende tvangsbruken?

bookmark

Pårørendes perspektiv på tvang innen psykisk helsevern.

torsdag 8. desember 2016, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Inngang: Gratis

Arrangementet er flyttet til den 16.desember kl. 09.00

 

Vi ønsker å sette lys på pårørendes erfaringer og rettigheter i forbindelse med tvang. Hvorfor blir pårøredes rettigheter ikke ivaretatt som et ledd i pasientens rettsikkerhet? Hvordan kan vi endre på den praksis?

Hvordan kan pårørende best ivareta pasientens rettsikkerhet? Hvilken muligheter har de for å påvirke behandlingen? Hva slags tiltak kan vi sette i gang?

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse inviterer helsepersonell, fagfolk, myndigheter og media til dialog for å belyse denne utfordringen.

Enkel bevertning.