Folkeopplysning for en ny verden – i Norge, EU og verden for øvrig

bookmark

Er Norge et eksempel til etterfølgelse?

torsdag 20. januar 2011, kl. 13:45

Sal: Nedjma

Inngang: Billett

 NB! Debatten og seminaret vil foregå på engelsk

Program

13.45 Åpning og innføring i prosjektet, av RORG-samarbeidet

14.00 Presentasjon av rapporten "Development Education and Awareness Raising in Norway and the EU: a comparison"

14.15 Paneldebatt: Er Norge et eksempel til etterfølgelse?

Panel:

Arvinn Eikeland Gadgil (SV), Politisk rådgiver i UD

 

Peter S. Gitmark (H), Stortingets utenriks- og forskningskomite

Harm-Jan Fricke, Konsulent og medforfatter av studien "Development Education and Awareness Raising in Norway and the EU: a comparison" 

Lidy Nacpil, Jubilee South

Arnfinn Nygaard, daglig leder i RORG-samarbeidet

Debattleder: Sindre Tollefsen (Kirkens Nødhjelp)

15.00 Pause og kaffe

15.15 Åpen samtale: Folkeopplysning i Nord og i Sør; muligheter, utfordringer og begrensninger

Innledninger ved:

Lidy Nacpil, Jubilee South

Jane Nalunga, Seatini Uganda

Ordstyrer: John Jones, (Networkers South North)

 

For eventuelle spørsmål, kontakt RORG-samarbeidet:

Knut Hjelleset

knut@rorg.no

922 84 582