Forbruk og det grønne skiftet

bookmark

Frokostseminar om forbrukets rolle for klima og miljø

mandag 25. april 2016, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Inngang: Gratis

Uttrykket det grønne skiftet ble kåret til årets ord og årets mest brukte nyord av Språkrådet i 2015. Miljø- og klimaspørsmålene er viktig for det norske samfunnet i årene som kommer.

Foreløpig program for frokostmøtet:

  • 08.00: Kaffe og rundstykker
  • 08.30: Velkommen v/ Eivind Jacobsen, direktør SIFO
  • 08.40: Innledning. Forbruk og det grønne skiftet, Gunnar Vittersø, SIFO
  • 08.45: Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftigforbruksutvikling? Torvald Tangeland, SIFO
  • 09.00: Kjøpestopp versus elbil: En ideologisk kamp på bekostning av miljø? Anita Borch,  SIFO
  • 09.15: Klærs levetid – LCA på liv og død. Ingun Grimstad Klepp, SIFO
  • 09.30: Panel. Grønt skifte gjennom grønn vekst eller redusert forbruk? [Per Olaf Lundteigen (SP), Stortingets Arbeids- og sosialkomite; Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke; Irina Lee, Journalist og forfatter av boka «Shoppingfri. Et år med kjøpestopp»; Arild Hermstad, Fremtiden i Våre Hender. Debattleder: Eivind Stø

 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO mener at forbruksperspektivet er et viktig bidrag til samtalen om det grønne skiftet. Til nå har man lagt vekt på produksjon og teknologi. 

Frokostmøtet 25. april skal formidle kunnskap om forbrukets og forbrukernes rolle i det grønne skiftet. På seminaret lanseres boka«Forbruk og det grønne skiftet». Boka er resultat av en spesiell satsing på temaet økonomisk vekst og bærekraftig utvikling ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA).

 

 For påmelding, trykk her.