Foredrag med Zelda La Grange

bookmark

Om hennes liv som Personlig assistent for Nelson Mandela

lørdag 10. oktober 2015, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Unzwa Safaris

Inngang: Billett

Arrangementet åpnes ved at Odd Magne Doseth holder et innlegg om Sør-Afrikas historie og Afrikaanerkulturen som en innledning til Zeldas foredrag.

OM ZELDA:
Zelda La Grange er født 1970 i Sør-Afrika. Som hvit sør-afrikaner var den unge kvinnen usikker på fremtiden etter opphevelsen av apartheid i 1990. Likevel valgte hun en karriere i «Departement of State Expenditure» og ble senere en av tre personlige sekretærer for President Mandela. Etter at Mandela gikk av som president ble hun hans personlige assistent, en posisjon hun hadde helt til Mandela døde 5. desember 2013. Det er få personer som har vært så tett på Mandela både privat og i hans politiske arbeide.

I 2014 ga hun ut boken Good morning Mr. Mandela der hun beskriver sitt liv sammen med en av verdenshistoriens største personligheter. Boken ble «Best seller of the year» i Sør-Afrika 2014. I boken forteller hun om frykten for forandringer som hun delte med millioner andre hvite sør-afrikanere og hvordan hun ble kvitt den samme frykten gjennom å lytte til Mandela og se hans politikk i praksis. Hun legger ikke skjul på sin beundring og fascinasjon av mannen som berget Sør-Afrika fra borgerkrig og klarte å få på plass en ny grunnlov og demokratiske valg i 1994.

I sitt foredrag snakker Zelda om det hun lærte av Mandela gjennom sine 19 år. Om disiplin, lederskap, respekt, integritet, ærlighet og om evnen til forandring. Seansen avsluttes med en Q & A sesjon der deltagerne kan stille spørsmål. Både bedriftsledere, ansatte og privatpersoner vil ha nytte av å høre på Zeldas historie.

Legg også gjerne ved bilde i jpg-format