Foreldrefri

bookmark

Fantasijam

lørdag 1. mars 2008, kl. 13:00

Sal: i Sjeherasad

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Det var ein gong … ein katt, ein sko eller ein månefisk? Som ikkje ville … leike med venen sin, sove ute i snøen? Det blir improvisasjonsforteljing, fantasijam på Foreldrefri denne gongen. Barna får vere med og lage forteljingane sjølve, og ingen veit kvar dei endar. For barn mellom to og seks år. Les meir om foreldrefri på side 6 eller på nettsida under barn/ungdom.