Foreldreskap og spebarnstid i endring

bookmark

– hva skal likestilling bety?

torsdag 20. september 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Norsk kvinnesaksforening i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Inngang: Gratis

 

Barnets første leveår er preget av til dels betydelige omkalfatringer. Liggetiden på sykehus i forbindelse med fødsel er kortet dramatisk ned de siste tiårene, og det har skjedd en økning i fødselsdepresjoner. Amming blir i økende grad satt opp mot likestilling, og fedrekvoten er vesentlig utvidet. Vi mangler kunnskap om hva disse endringene betyr i praksis, og ønsker med dette seminaret å sette søkelys på kvinner og barns behov i tiden omkring fødsel og spebarnstid. Hvordan ivaretas kvinners behov i dag? Må amming ofres for likestillingen? Hva er best for spebarnets fysiske, psykologiske og sosiale utvikling? Hva trenger familier i ulike situasjoner og med ulik bakgrunn for en best mulig barsel- og spebarnstid? Utbyttet av seminaret vil være økt innsikt i spebarnstida sett fra ulike synsvinkler, og evt. utforming av krav som bør stilles for å sikre barn en best mulig utvikling, mødre minst mulig stress og fedre en mest mulig konstruktiv rolle.

Blant innlederne: Solveig Thorp Holmsen, lege, medisinsk rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for amming, psykolog Anne Inger Helmen Borge, psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, psykolog Annika Melinder Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, overlege ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssykehus Signe Karen Dørheim, Othilie Vildershøj Bjørnholt, medisinstudent Københavns universitet, med oppgave om hvorfor kvinner slutter å amme, Augusta Vildershøj Bjørnholt, student med årsoppgave fra Rudolf steinerskolen i Oslo om barselomsorg blant norsk-indiske kvinner.