Forfatterforelesninga (AVLYST)

bookmark

Tema blir annonsert seinare

lørdag 12. mars 2011, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk forfattersentrum

Inngang: Billett

OBS! Arrangementet er avlyst.

Norsk Forfattersentrum arrangerer Forfattarforelesinga for å auka det seine litteratursnakket i det offentlege, kjappe rommet. Vi trur forfattarar i større grad treng denne refleksjonsforma. Samtidig treng sjangeren å bli henta ut frå skriveskular og universitet for at denne type litteraturmeinig skal nå eit breiare publikum. Vi har etablert Forfattarforelesinga som ei open form for meiningshamring i håp om å engasjera både avsendar og mottakar rundt viktige, litterære problemstillingar.

«En glimrende idé, for alle oss somer grundig lei av alle de sprikende, lite innsiktsgivende og dårlig forberedte paneldebattene i Kultur-Norge.» (Knut Olav Åmås, Aftenposten 13.1.08)