Forløp eller pakker?

bookmark

Om rusbehandling

mandag 7. desember 2015, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Psykologforeningen

Inngang: Gratis

Debatt om pakkeforløp i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og Psykisk helsevern.

Psykologforeningen inviterer til meningsutveksling og debatt om regjeringens forslag om pakkeforløp i TSB og Psykisk helsevern.

Gratis adgang, ingen påmelding, først til mølla
Deltagere i panelet:
Hanne Weie Oddli, Universitetet i Oslo
Bjarne Hansen, Universitetet i Bergen
Dag Stormbo, St. Olavs Hospital
Sverre Urnes Johnson, Modum Bad/Universitetet i Oslo
Adrian Lorentsson, Mental Helse Ungdom

Møteleder:
Psykolog Yasmin Sofia Iqbal