Fornybar energi

bookmark

Debatt

onsdag 12. februar 2014, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Naturviterne og NITO

Inngang: Gratis

Kan Norge nå det vedtatte fornybarmålet, og er dette et realistisk mål?

Ola Elvestuen (V), Rasmus Hansson (MDG), Odd Henriksen (H), Bård Vegar Solhjell (SV) og Anna Ljunggren (AP)

Innledninger ved:
Erling Holden, professor i fornybar energi, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Øyvind Isachsen, administerende direktør i Norwegian Wind Energy Association (NORWEA)
Debattleder: Aslak Bonde

Verdens energibehov øker i omfang. Dagens høye utslipp av CO2 og andre gasser har negativ påvirkning på miljøet. For å redusere utslippene har EU nylig vedtatt et mål om 27 prosent fornybarandel i 2030. Norge har vedtatt et mål om 67,5 prosent i 2020, og den rødgrønne regjeringen laget i 2012 en handlingsplan for å nå dette målet.

Vi stiller spørsmål om:
* Hva slags rammebetingelser kreves for økt produksjon av fornybar energi?
* Vil H-FrP- regjeringen følge opp handlingsplan for fornybar energi?
* Er tiltakene her nok til å løse utfordringene?
* Hvilke teknologier og energikilder har størst potensial?
* Kan vi skape lønnsom næringsvirksomhet innen fornybarfeltet?

Påmelding: Påmelding til post@naturviterne.no senest 11. februar