Første verdenskrig – operasjoner, myter og innflytelse

bookmark

Boklansering på 100-års dagen for slaget ved Marne

tirsdag 9. september 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Abstrakt forlag

Inngang: Gratis

Det er skrevet uendelig mye om første verdenskrig, men lite på norsk. I det hele tatt har denne krigen fått svært lite oppmerksomhet i Norge sammenlignet med verdenskrigen som kom 20 år etterpå. Denne boken tar for seg de militære sidene av første verdenskrig og spør: Hva var det egentlig som skjedde på slagmarken? Hva er myter og hva er realiteter? Og har noe av det militær relevans for vår egen tid? Kan det være slik at vår forståelse av denne krigen – kalt det 20. århundres urkatastrofe – tidvis er preget av misforståelser og propaganda, og ikke minst av kunstneriske og litterære ambisjoner hos en del av deltakerne? Dette er noen av spørsmålene bokas redaktører vil forsøke å gi svar på.

Program:
18:00: Velkommen ved medredaktør Harald Høiback

18:10: «Myter og vrangforestillinger om første verdenskrig: Hvordan vår oppfatning av krigføringen under første verdenskrig er preget av misforståelser, og hvordan dette preger oss den dag i dag» (Palle Ydstebø)

18:30: «Fra Wellington House til First House: Den moderne opinionspåvirkningens krigerske røtter» (Harald Høiback)

18:50: Innledende kommentarer fra Ulf Andenæs, før det åpnes for spørsmål fra salen.

19:25: Oppsummering (Ulf Andenæs)
                                              
Boka selges på Tanum i første etasje før og etter lanseringen

Om forfatterne:
Bokas redaktører Harald Høiback og Palle Ydstebø er begge oberstløytnanter og forskere ved Forsvarets stabsskole. De har militær historie, strategi og vitenskap som spesialområde, og har tidligere gitt ut flere bøker i samarbeid med Abstrakt forlag. Ulf Andenæs er pensjonert journalist i Aftenposten og har hovedfag i historie.