Fortiden i nåtiden

bookmark

Nye veier i formidlingen av krigshistorie

onsdag 16. mars 2011, kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Falstadsenteret i samarbeid med Universitetsforlaget

Inngang: Gratis

2. verdenskrig er et av de vanskeligste og mest interessante emnene i moderne historie. Hvordan skal vi nå – etter 70 år – forstå og formidle krigshistorien og den ettertid? Boka Fortiden i nåtiden diskuterer og gir gode svar.

Boka presenterer et teoretisk oppdatert grunnlag for å forstå hvordan kunnskap blir til i et samspill mellom fortid og nåtid. Den gir konkrete forslag til hvordan formidlingspraksis kan skje på ulike arenaer ved bruk av ulike kilder fra andre verdenskrig – tidsvitner, bilder, film, minnesteder, levninger etter konsentrasjonsleire, slagmarker og lærebøker. Hvordan kan kildene brukes i undervisningen, og hvordan kan krigshistorien gjøres viktig og aktuell i dagens flerkulturelle samfunn? Kan vi lære av fortiden? I så fall – hva skal vi lære og hvordan?

Innlegg fra:
Redaktørene Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen
Professor Svein Lorentzen, Program for lærerutdanning, NTNU

Karin Haugen, journalist i Klassekampen, intervjuer noen av bokens forfattere om
 – å lære om annen verdenskrig i det flerkulturelle samfunn
 – historieskrivning og minnekultur i kjønnsperspektiv
 – konkrete undervisningsopplegg

Det blir enkel servering.

Les mer om boka og forfatterne her.
De øvrige forfatterne er: Leiv H. Sem, Jon Reitan, m.fl.

Det vil bli anledning til å kjøpe boka under arrangementet.