Forvaltning av vann

bookmark

Frokostmøte

torsdag 30. august 2012, kl. 08:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Naturviterne

Inngang: Gratis

Slik sikrer vi helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vann!

Program:
•Et nytt løft for vannmiljøet
Anders Iversen, prosjektleder helhetlig vannforvalting, Direktoratet for naturforvaltning

•Vannforvaltningen og forskningen
Brit Lisa Skjelkvåle, forskningsdirektør, Norsk institutt for vannforskning, NIVA

•Grunnvannet – den skjulte vannressursen
Atle Dagestad, forsker, Norges geologiske undersøkelse, NGU

•Fylkeskommunens rolle i vannforvaltningen
Stig Hvoslef, spesialrådgiver Akershus fylkeskommune

Påmelding senest tirsdag 28. august på e-post: post@naturviterne.no